Logo dekombinatie.nl


Kinderen die naar de verlengde peuteropvang van Juliana gaan, kunnen spelend wennen aan het onderwijs en hun talenten beter ontwikkelen.
Kinderen die naar de verlengde peuteropvang van Juliana gaan, kunnen spelend wennen aan het onderwijs en hun talenten beter ontwikkelen.

Verlengde peuteropvang bij Juliana

ZWIJNDRECHT - Christelijk kindcentrum Juliana van PIT kinderopvang & onderwijs start met een verlengde peuteropvang waarin kinderopvang en onderwijs met elkaar zijn verbonden. Peuters die naar deze verlengde opvang gaan, zetten spelenderwijs en soepel de stap naar het basisonderwijs. De verlengde peuteropvang gaat met ingang van het nieuwe onderwijsjaar op 22 augustus a.s. van start.

Ouders kunnen kiezen voor de verlengde peuteropvang zodra hun peuter drie jaar is, naar de peuterspeelgroep van Juliana komt en staat ingeschreven voor het basisonderwijs. "Op de verlengde peuteropvang blijft uw peuter op dinsdag en vrijdag niet tot 11.30 uur, maar tot 14.00 uur op ons kindcentrum. De peuters eten op hun eigen groep en nemen net als in het onderwijs zelf hun lunch en drinken mee. Ze volgen dezelfde thema's als de peuters in de peuterspeelgroep en de kleuters in groep 1/2 en trekken grotendeels gezamenlijk met de kleuters op. Daarbij bieden we ieder kind een ontwikkelingsprogramma op zijn of haar eigen niveau. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten stemmen dit met elkaar af," aldus Arjan Vis, directeur kinderopvang & onderwijs van kindcentrum Juliana. Om 14.00 uur - als ook alle onderwijsgroepen van Juliana naar huis of naar de buitenschoolse opvang gaan - kunnen de ouders hun peuter ophalen.

Door het samengaan van kinderopvang en onderwijs kunnen de peuters niet alleen al spelend wennen aan het onderwijs, maar ook hun talenten naar behoefte ontwikkelen. Dit is mogelijk omdat de medewerkers van Juliana als één team werken vanuit één pedagogische en educatieve visie. Voor de verlengde peuteropvang geldt het tarief volgens de Wet kinderopvang.

Reageer als eerste