<p>Theo Wolters (penningmeester) en Leo Hartkoren (voorzitter) maken deel uit van het dagelijks bestuur. (Foto: Maartje Brockbernd)</p>

Theo Wolters (penningmeester) en Leo Hartkoren (voorzitter) maken deel uit van het dagelijks bestuur. (Foto: Maartje Brockbernd)

(Foto: )

CombiRaad biedt huurders Woonkracht10 online platform

ZWIJNDRECHT - De CombiRaad is een stichting die de belangen van alle huurders van Woonkracht10behartigt en hen vertegenwoordigt. 

Om de huurders nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft de CombiRaad onlangs een nieuwe website gelanceerd. De nieuwe website is een direct gevolg van de professionalisering van de CombiRaad. De laatste jaren heeft de stichting namelijk een flinke verbeterslag gemaakt en zich steeds meer als een serieuze gesprekspartnerontwikkeld. Dit is in het belang van zowel de huurders als van de woningcorporatie; de CombiRaad moet immers een brug slaan tussen deze twee partijen. “De CombiRaad zorgt ervoor dat huurders een stem hebben, wij strijden voor hun belangen. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsovereenkomst metWoonkracht10.

Dit betekent dat de CombiRaad betrokken wordt bij het beleid en de zaken die de woningcorporatie uitvoert”, vertelt Leo Hartkoren, voorzitter van het bestuur van de CombiRaad.“Het is goed om te merken dat de corporatie rekening met ons houdt en waardering voor ons heeft als samenwerkingspartner”, zegt Theo Wolters, penningmeester van de CombiRaad. “De belangen vanWoonkracht10 en de huurders liggen niet altijd op één lijn. Maar omdat er wederzijds vertrouwen is, kunnen we met elkaar naar de toekomst kijken en denken in oplossingen.” 

Woonkracht10 houdt zich bezig met het bouwen, verhuren en onderhouden van 11.500 huurwoningen inde regio. Uiteraard komt daar dagelijks nogal wat bij kijken, maar ook zijn er allerlei uitdagingen die op de langere termijn om aandacht vragen. Denk bijvoorbeeld aan de omschakeling naar duurzame energie. De CombiRaad vindt het van groot belang om bij het maken én uitvoeren van plannen goed contact te onderhouden met de huurders zodat zij geïnformeerd zijn en inspraak hebben. Leo: “Het is belangrijk dat huurders van zich laten horen, iedereen wil immers een goede woning in een fijne woonomgeving. De website www.combiraad.nl is voor huurders dan ook een onmisbaar medium. Zo blijven zij op de hoogte van de lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen en worden zij zich bewust van de mogelijkheden die zij als huurder hebben.” Naast de rubriek ‘Huurdersinformatie’ waarin veelgestelde vragen en tips aan bod komen, is er op de site informatie te vinden over de rol van de CombiRaad en de Bewonersadviesgroepen. Tevens zorgt de CombiRaad twee keer per jaar voor het verspreiden van de CR-Visie, een kleurrijk magazine voor alle huurders waarin thema’s rondom wonen, huren en de woningcorporatie aan bod komen.Meer informatie? Kijk op www.combiraad.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden