<p>De Canon van de Zwijndrechtse Waard bestaat uit 46 vensters, waarvan hier een deel te zien is.&nbsp;</p>

De Canon van de Zwijndrechtse Waard bestaat uit 46 vensters, waarvan hier een deel te zien is. 

(Foto: pr)

Canon Zwijndrechtse Waard bijna klaar

Regio - Het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof uit Dordrecht bouwt de Canon van de Zwijndrechtse Waard, die deze zomer zal worden toegevoegd aan de Canon van Nederland. Canonvannederland.nl is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis en in het bijzonder voor leerlingen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Het Augustijnenhof heeft 46 zogenaamde vensters samengesteld, die de geschiedenis van de Zwijndrechtse Waard in een chronologische tijdslijn weergeven. Het begint bij de oudste vermelding in het jaar 1006, waarin er al sprake is van een kerk in ‘Suindrecht’. Curieus is dat hiermee eerder melding wordt gemaakt van Zwijndrecht dan van Dordrecht, dat ‘pas’ in 1049 wordt genoemd toen Graaf Dirk IV daar sneuvelde.

Naast de diverse ambachtsheerlijkheden is er aandacht voor hofstedes en kasteeltjes die in de waard hebben gestaan en voor hun bewoners en het ‘gewone’ leven op het land en in de dorpen. Kunst en cultuur zijn rijk vertegenwoordigd. Zo blijkt de 18e-eeuwse Heerjansdammer Ary Lamme de stamvader te zijn van een schildersdynastie die zijn weerga niet kent. Zijn in Parijs beroemd geworden en naar hem genoemde kleinzoon Ary Scheffer is daar één van. Er is aandacht voor de geschiedenis van de steenfabrieken, de vlasbewerking, de groente- en tuinbouw, scheepssloperijen en de industrie. Een bijzondere vondst is het feit dat de nog steeds in Zwijndrecht gevestigde scheepswerf Kooiman al zo lang bestaat, dat het in de top 10 van de oudste bedrijven van Nederland thuis hoort.

Het Augustijnenhof heeft vorig jaar de Canon van Dordrecht gelanceerd, waar een overweldigende belangstelling voor was. Ook de Canon van de Zwijndrechtse Waard zal een educatieve en boeiende hit worden. De canon zal zowel in digitale- als in boekvorm verschijnen.

Dit project wordt ondersteund door Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden