<p>De Langeweg met daarboven de snelweg, waarschijnlijk in de jaren vijftig. Later werd de situatie omgedraaid zodat de Langeweg over de snelweg kwam te liggen. (Herkomst H. Hams; collectie Kees Popijus)</p>

De Langeweg met daarboven de snelweg, waarschijnlijk in de jaren vijftig. Later werd de situatie omgedraaid zodat de Langeweg over de snelweg kwam te liggen. (Herkomst H. Hams; collectie Kees Popijus)

Hostorisch Zwijndrecht: ‘Voor’ en ‘achter’ het viaduct (II)

Zwijndrecht - In de jaren dertig van de vorige eeuw kwam er met de aanleg van de snelweg een nieuwe barrière bij. Niet alleen het spoor, maar ook de snelweg zorgde ervoor dat de scheiding tussen Zwijndrecht ‘voor’ en ‘achter’ het spoor meer gevoeld werd.

Door Maurice de Jongh

Deze snelweg kwam bijna evenwijdig te liggen aan de spoorweg. Dit kwam vooral door de ligging van de brug over de Oude Maas pal naast de spoorbrug. Als voordeel gaf dit dat nieuwe verbindingswegen konden worden aangelegd in het verlengde van de al bestaande. Dit gebeurde onder meer bij de Lindtsedijk en de Pieterman. In de buurt van Bakestein kwam een nieuw viaduct zodat de Langeweg onder de snelweg doorliep. Tot in de jaren vijftig waren dit enige passeerplaatsen.

Koninginneweg

Na de Tweede Wereldoorlog kwam een nieuwe verbindingsroute. Dit werd de Koninginneweg. In 1956 werd de weg feestelijk geopend. Via een viaduct ging de Koninginneweg het spoor onderdoor om verderop, na de rotonde, via een tunnel de snelweg te passeren. Die tunnel werd na enkele jaren alweer vervangen door een viaduct. Gevolg was wel dat het ‘heultje’ tussen de Jeroen Boschlaan en de Snelliusweg degradeerde tot fietstunnel. Een nieuw passeerpunt kwam te liggen in het verlengde van de Lorentzstraat. Hier werd achter de Pieter Zeemanstraat een industriegebied aangelegd. Men kon aan het einde van deze weg via een tunnel naar beide kanten van Zwijndrecht.

In de jaren zeventig veranderde de situatie opnieuw als gevolg van de verbreding van de A16. Vanuit de wijk Meerdervoort kwam nu een nieuwe verbindingsroute, de Karel Doormanlaan, die via een tweetal viaducten zowel de snelweg als de spoorweg kruiste en vervolgens de pas aangelegde Stationsweg bereikte.

Pieterman

Ook de verbinding met de Pieterman werd aangepakt. Waar men eerst via een viaduct bij de Oude Stationsweg – nu voornamelijk gebruikt door fietsers die op zaterdagen naar de sportclub gaan – onder de snelweg doorging en vervolgens honderd meter verderop de onbewaakte spoorwegovergang passeerde, kwam er nu een rechte verbindingsweg in het verlengde van de Officiersvliet. Later werd dit de Pijl-Hogeweglaan.

Vooruitgang

Een enorme vooruitgang, kan men wel stellen. Het is een bijzonder punt, want men gaat eerst een viaduct onderdoor, daar direct achter wéér een viaduct en uiteindelijk door een tunnel. Ook de verbinding bij Bakestein werd aangepakt. De bestaande situatie werd omgedraaid. De Langeweg kwam nu als viaduct over de snelweg te liggen. Een laatste (spectaculair) bouwwerk dateert ook uit de jaren zeventig. Rangeerterrein Kijfhoek werd aangelegd en om ook die kant van Zwijndrecht te verbinden werd de Munnikensteeg met de Langeweg verbonden via een viaduct, dat enkele honderden meters lang is.

Scheiding

Hoewel men dus in het honderdvijftigjarige bestaan van de barrière geprobeerd heeft beide helften van Zwijndrecht steeds met elkaar te verbinden, voelen veel inwoners nog steeds die scheiding tussen oost en west. Laten we hopen dat de plannen rond de ‘spoorzone’ hier verandering in brengen en dat er niet alleen gedacht wordt aan het bouwen van zoveel mogelijk woningen, maar ook aan hoe we beide stadsdelen met elkaar kunnen verbinden. Hier ligt een enorme uitdaging voor de gemeente!

Historische Vereniging Zwijndrecht, bezoekadres: De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53-55, 3332 AC Zwijndrecht, tel. 078-6125681. Gelsoten vanwege corona. Meer informatie: www.facebook.com/HistorischeVerenigingZwijndrecht of kijk op

www.swaen.org 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden