Logo dekombinatie.nl


"De kinderen krijgen alle aandacht en ontwikkeling die ze nodig hebben op kindcentrum De Meander," vindt Natasja Lans.
"De kinderen krijgen alle aandacht en ontwikkeling die ze nodig hebben op kindcentrum De Meander," vindt Natasja Lans.

ONDERZOEK NAAR MENING OUDERS OVER KINDCENTRA

40 procent van de Nederlandse ouders met veelal een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in hun buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon in opdracht van Kindcentra 2020. Het onderzoek bestond uit een landelijke enquête (N=457) onder ouders, filmpjes en vragen (N=532) aan ouders die voor het eerst kennismaken met kindcentra en tien diepte-interviews met ouders die ruime ervaring hebben met een kindcentrum.

REGIO - Een van die geïnterviewde ouders met ruime ervaring met een kindcentrum is Natasja Lans. Ze is moeder van Kris (6), Luke (4) en Sam (11 maanden) die alle drie naar christelijk kindcentrum De Meander van PIT kinderopvang & onderwijs in Hendrik-Ido-Ambacht gaan. Een kindcentrum is een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar met onderwijs, kinderopvang, zorg, sport, spel en cultuur.

Ideaal

Volgens Natasja is het ideaal dat alles op één plek zit: "Je kunt hier voor alles terecht. Ik vind het belangrijk dat onderwijs en opvang in contact staan met elkaar. Luke speelt met andere kinderen dan Kris, maar soms spelen ze ook samen. Het is fijn dat de kinderen elkaar hier zien. Als ik naar de komende jaren kijk, past De Meander goed bij ons. De kinderen zijn in goede handen, zeker weten. Ze komen elke dag vrolijk thuis, soms willen ze niet eens mee naar huis. Zonder De Meander kan mijn gezin niet draaien. Ze kunnen er de hele dag terecht en er worden echt leuke dingen voor ze georganiseerd, ook in de vakanties. De leerkrachten en de pedagogisch medewerkers kennen elkaar goed en gaan op een positieve manier met elkaar en met de kinderen om. De samenwerking loopt heel soepel, het is één geheel. Ik denk wel dat dit de toekomst is, dit model. De kinderen krijgen alle aandacht en ontwikkeling die ze nodig hebben. Ik heb het verschil gezien. Hoe ze hier met liefde met alle kinderen omgaan, superfijn, ze kijken naar het individu. Je kunt hier met je vragen terecht, je krijgt altijd goede feedback en loopt nooit achter feiten aan. Dat is de stijl van De Meander."

Anders

De wijze waarop Nederland onderwijs en kinderopvang heeft ingericht moet anders, vindt Kindcentra 2020.

Ad Vos, bestuurder PIT kinderopvang & onderwijs dat deelneemt aan de kopgroep van Kindcentra 2020, deelt die mening: "Ouders willen in toenemende mate de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een kindcentrum. Wij bieden dat en zijn daarmee koploper en dus nog bijzonder in Nederland. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op een optimale ontwikkeling. In onze kindcentra wordt gewerkt volgens één visie met doorlopende ontwikkelingslijnen, met dagarrangementen en zorg die dichtbij is. Kinderen worden zo in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Dat gunnen we ieder kind."

Redenen

Uit het onderzoek blijkt dat ouders om verschillende redenen voor kindcentra kiezen.

De gezamenlijke aanpak spreekt hen aan, vooral omdat er daarmee aandacht is voor de brede ontwikkeling van hun kind (op sociaal, emotioneel en cognitief gebied) en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken.

Daarnaast hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving en waarderen ze de praktische voordelen van een kindcentrum.

Ouders die, via het onderzoek, voor het eerst kennismaken met een kindcentrum vinden het vooral van belang dat een kindcentrum een breder aanbod verzorgt van educatieve, sportieve, culturele en creatieve activiteiten.

Zij willen dat hun kind meer wordt uitgedaagd om talenten en interesses te ontwikkelen en verwachten op een kindcentrum een betere zorg voor hun kind.

Initiatief

Kindcentra 2020 is een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs en jeugdhulp en roept in een brede coalitie van werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeversorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra, de politiek op om op zo'n kort mogelijke termijn het recht op toegang tot kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en van 4- tot 13-jarigen te realiseren én het mogelijk te maken kindcentra te vormen waar één organisatie kinderopvang en primair onderwijs kan aanbieden.

Hiervoor boden de gezamenlijke partijen vorige week dinsdag een petitie aan de Tweede Kamercommissies van Onderwijs en Sociale Zaken aan.

Meer weten? Het onderzoek onder ouders is te downloaden op www.oberon.eu en op www.kindcentra2020.nl, maar u kunt ook contact opnemen via info@kindcentra2020.nl of 06-27359399 (Onno Hoorn).

Over PIT

PIT kinderopvang & onderwijs heeft 390 medewerkers en negentien kindcentra in Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk

Hier kunnen ruim 3.300 kinderen van 0 tot 13 jaar hun talenten ontdekken en zich optimaal ontplooien.

Met doorlopende ontwikkelingslijnen en boeiende dagprogramma's waarin kinderopvang, onderwijs, ontspanning en ondersteuning naadloos aansluiten, helpt PIT kinderen hun toekomstdromen waar te maken.

Reageer als eerste
Meer berichten