Logo dekombinatie.nl


Vuilniswagen met personeel omstreeks 1930, gefotografeerd bij het voormalige gebouw van Gemeentewerken aan de Rotterdamseweg (later ToMaDo). Van links naar rechts: Paard, J. Verhoeve, A. Verbeek (op de bok), K. Hoogerland, P. Buitendijk, F. Klingeman en S. Stoop.
Vuilniswagen met personeel omstreeks 1930, gefotografeerd bij het voormalige gebouw van Gemeentewerken aan de Rotterdamseweg (later ToMaDo). Van links naar rechts: Paard, J. Verhoeve, A. Verbeek (op de bok), K. Hoogerland, P. Buitendijk, F. Klingeman en S. Stoop.

Vuilnisdienst in vroeger dagen

Eeuwenlang was afvalverwerking een taak voor de inwoners zelf. In elke tuin was wel een afval- of mestputje.

door Jan van Dalen, Historische Vereniging Zwijndrecht

Plastic tassen, weggooi flessen, blikken en kroonkurken bestonden een eeuw geleden eenvoudig niet. Alles werd los vervoerd in manden, kisten of potten die allen geschikt waren voor hergebruik. Vroeger ging men zorgvuldig om met huisvuil. Niet alleen om ecologische redenen, maar meer omdat meststoffen schaars waren. En in een tuindersgebied was mest altijd reuze welkom. Dat gold ook voor fecaliën (poep) van mens en dier. Met de invoering van wetten die de hygiënische omstandigheden moesten verbeteren, zoals riolering, watervoorziening, badhuizen, enzovoort, werden ook gemeentelijke vuilnis ophaaldiensten ingesteld. Zo ook in Zwijndrecht. Na een primitieve start werd deze dienst volwassen en kwamen er speciale vuilnis emmers, vuilnis wagens en een vuilstortplaats.
In Zwijndrecht was de grote vuilstortplaats begin 1900 gevestigd aan de Rotterdamseweg. Er vond daar een eenvoudige scheiding plaats. IJzer, hout, groen- en restafval. Het groen- en restafval werd verwerkt tot mest/compost en verkocht aan tuinders. Door de sterke opkomst van kunstmest ontstond een compleet andere situatie. De stortplaats werd te klein. Er kwam een nieuw buitendijks terrein naast het Noordpark. Het oude terrein werd verkocht aan ToMaDo. Ook het terrein naast het Noordpark bleek al gauw te klein. Uiteindelijk bleek vuilverbranding de beste oplossing.

Terug naar begin 1900, de vuilniswagen (zie foto). Het huisvuil ging los achter de luiken, grof vuil bovenop. Zo'n wagen was een ingenieus stukje vakwerk op wielen. Zware houten wanden en veel smeedwerk voor versteviging en voor het kiep-mechanisme. Alles handgemaakt en gebouwd door de wagen- en carosseriebouwer Rijsdijk, die z'n bedrijf had aan de Onderdijkserijweg. De afgebeelde vuilniskar is in gebruik geweest van 1930 tot 1950 en kreeg toen een (rust)plaats op het gemeenteterrein. De kar is bewaard gebleven en zo'n twintig jaar geleden aangeboden aan de HVZ, de Historische Vereniging Zwijndrecht. Door ruimtegebrek is deze kar geruime tijd opgeslagen geweest op een boerenerf. Heel veel inspanningen om de vuilinskar te restaureren en een goede plaats te geven zijn gestrand. Uiteindelijk heeft het bestuur van de HVZ de kar aangeboden aan het Internationale Karrenmuseum in Essen (B). Onze vuiliskar werd gered en is inmiddels op vakkundige wijze gerestaureerd. Nu dus te bezichtigen in het Karrenmuseum, inclusief een uitleg over de herkomst. Dat museum is overigens zeer de moeite waard om te bezoeken. Zie: www.karrenmuseum.be

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox