Logo dekombinatie.nl


Jos Vlasblom is opbouwwerker bij Diverz.
Jos Vlasblom is opbouwwerker bij Diverz.

Anders denken over anders zijn

Je hoort er bijna nooit iemand over: roze ouderen. Toch is zeven procent van onze bevolking niet heteroseksueel. Welzijnsorganisatie Diverz zet zich graag in voor deze bewoners. Onder meer met de maandelijkse activiteit voor Roze 50+'ers.

Zwijndrecht - In 2016 kreeg Diverz een hulpvraag van een lesbische dame van 77 en toen is het balletje gaan rollen, vertelt opbouwwerker Jos Vlasblom. "Deze mevrouw wilde graag praten met gelijkgestemden. Maar het probleem was dat zorgprofessionals de doelgroep niet kende. Terwijl er statistisch gezien toch ongeveer 600 roze ouderen in Zwijndrecht zijn. We hebben echt een informatieachterstand. Mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel zijn, zijn hetzelfde als iedereen, maar hebben alleen een andere geaardheid."
Er zijn inmiddels 27 aanmeldingen voor de maandelijkse bijeenkomsten. Jos: "Onze mensen komen uit Zwijndrecht en omgeving. De jongste is 52, de oudste 86. Tijdens de bijeenkomsten bouwen zij een nieuw sociaal netwerk op; ze lachen, luisteren en bespreken hun onderwerpen. Deze mensen zoeken geen relatie, maar contacten met gelijkgestemden. Ze willen zichzelf kunnen zijn in een veilige sfeer en kunnen vertellen over hun vaak verborgen leven."
Want als je het niet over je geaardheid kunt hebben, dan cijfer je jezelf weg, zegt Jos. "De roze ouderen houden meestal een stukje leven van zichzelf achter. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de roze ouderen niet open is over zijn of haar seksuele geaardheid. Dat is een schrikbarend aantal. Roze ouderen krijgen daardoor vaak problemen en voelen zich eenzaam. De ouderen van nu waren jong in de jaren 60, 70 en 80 toen homoseksualiteit nog een taboe was. Sommige mensen hebben zich niet ontwikkeld en 'anders zijn' nooit willen accepteren; ook in 2017 nog niet."
Zorgprofessionals kunnen nog een slag maken, volgens de opbouwwerker. "Mensen die met ouderen werken, moeten inzien dat anders zijn niet meer zo anders is tegenwoordig. Zorgprofessionals en hun vrijwilligers kunnen zich vaker op een positieve wijze uitspreken over anders zijn in het algemeen. Professionals mogen er niet meer automatisch van uitgaan dat hun cliënten of bewoners hetero zijn. Verder hopen we dat zorginstellingen zelf ook gaan onderzoeken hoe ze hun roze ouderen kunnen vinden en hoe ze het onderwerp bespreekbaar kunnen maken. Heel fijn dat de gemeente onlangs heeft aangegeven dat ze aandacht voor roze ouderen belangrijk vindt. En dat is het ook. Kijk maar naar onze bijeenkomsten. Diverz wil uitdragen dat we er voor iedereen zijn." Informatie en aanmelden via j.vlasblom@diverz.info.

Meer berichten
Shopbox