Logo dekombinatie.nl


Ook in Zwijndrecht economisch herstel

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Zwijndrecht en de beide ondernemersverenigingen OVZ en Hazewinden presenteerden de beide voorzitters van de ondernemersverenigingen de uitkomsten van de jaarlijkse enquête onder hun leden.

Zwijndrecht - Hierbij bleek dat het herstel van de Nederlandse economie ook tot uitdrukking komt in de reacties van de Zwijndrechtse ondernemers.
Maar liefst 58% van de bedrijven meldde een stijging van de omzet, waarbij 21% zelfs een omzetstijging van meer dan 10% boekte. Hoewel omzet natuurlijk niet automatisch winst betekent, gaf 94% van de bedrijven aan in 2017 een positief resultaat te boeken. In 2016 was dat nog 86%. Ook wat betreft de verwachte investeringen ziet het beeld er goed uit. Maar liefst 44% van de bedrijven verwacht in 2018 substantiële investeringen te zullen doen, waarbij 39% van de bedrijven aangeeft dat dit een stijging van de werkgelegenheid zal opleveren.

Rode draad

Uit de enquête resultaten en de door de OVZ gevoerde gesprekken met ondernemers kwam als rode draad naar voren dat men van Zwijndrecht een hoger ambitieniveau verwacht. Natuurlijk zijn er financiële beperkingen, maar zoals een van de ondernemers opmerkte "ambitie creëert mogelijkheden".

Meer berichten
Shopbox