Zijn ouderen politiek in beeld?

De Seniorenraad Zwijndrecht organiseert in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart een themabijeenkomst over het onderwerp 'Zijn ouderen politiek in beeld?'. Ook politici zijn hierbij aanwezig.

Zwijndrecht - Deze bijeenkomst vindt plaats op 8 februari 2018 van 16.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis. Er is een gevarieerd programma samengesteld waarin ook ruimte is voor een aantal optredens van troubadour Peter de Jong. Zo zal hij een aantal liedjes ten gehore brengen over actuele onderwerpen zoals Eenzaamheid, Armoede en Dementie. Ook zal er een gratis broodmaaltijd met soep worden aangeboden.

Alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zwijndrecht en een vertegenwoordiger van de WMO-raad Zwijndrecht zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Voorafgaand aan het gesprek met de lokale politici en de vertegenwoordiger van de WMO-raad wil de Seniorenraad Zwijndrecht graag van de aanwezigen weten welke onderwerpen zij van belang vinden om met hen te bespreken. Ronald Röel, bekend van de ATOS, zal als gespreksleider optreden.

Het is belangrijk dat ouderen van zich laten horen, vindt Jan van Baren van de Seniorenraad Zwijndrecht. "Tijdens het symposium kunnen mensen hun stem laten horen, op een laagdrempelige manier. Thema's als veiligheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid zullen voorbij komen. Senioren kunnen kenbaar maken wat hen bezighoudt en wat zij belangrijk vinden. Ze kunnen vragen stellen als zij dat willen en reageren op onderwerpen die de gespreksleider naar voren zal brengen. Wij vinden vanuit de Seniorenraad Zwijndrecht dat ouderen in onze gemeente te weinig politiek in beeld zijn. Het onderwerp ouderen zo veel nadrukkelijker op de agenda's moeten staan van de politieke partijen. Daar hopen wij met dit evenement een aanzet voor te geven. Inmiddels hebben zes politieke partijen aangegeven dat ze naar het symposium toe komen, dat is mooi."

De seniorenraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd. De Seniorenraad Zwijndrecht volgt alle ontwikkelingen op de voet als het gaat om het welbevinden van ouderen in Zwijndrecht. Daarvoor heeft de raad contacten met de fracties in de gemeenteraad, met woningcorporaties, zorginstellingen, ouderenorganisaties, culture groeperingen en vooral de oudere inwoners van Zwijndrecht. De Seniorenraad richt zich op onderwerpen als zorg, welzijn en vervoer.
Aanmelden voor dit symposium kan tot 5 februari zowel telefonisch: 078-6206060 als per email: info@swoz.com.

Meer berichten
Shopbox