Dorien Oskam en Lijnie Reijers - die nog zoeken naar een locatie - ontvangen dagelijks nieuwe aanmeldingen voor begeleiding. (Foto: Privé)
Dorien Oskam en Lijnie Reijers - die nog zoeken naar een locatie - ontvangen dagelijks nieuwe aanmeldingen voor begeleiding. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

'Iets betekenen voor deze jongeren'

Op vrijdag 23 februari is Stichting Hart voor IQ (Haviq) opgericht, een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid in de Drechtsteden en regio Zuid-Holland-zuid. Initiatiefnemers zijn Dorien Oskam en Lijnie Reijers.

Door Eline Lohman

REGIO - Alles zit onder één dak: van diagnostiek en behandeling, ondersteuning op school, individuele coaching tot ontmoetingsplek voor peers en een bovenschoolse plusklas. Binnen vijf jaar wil Haviq daarnaast voltijds HB onderwijs voor kinderen en jongeren vanaf twee jaar realiseren. Dorien en Lijnie ontvangen dagelijks nieuwe aanmeldingen voor begeleiding. Dorien is docente biologie en jongerencoach. Zij merkt dat hoogbegaafde leerlingen ondersteuning kunnen gebruiken op zowel het cognitieve als het sociale en emotionele vlak. Lijnie werkt als orthopedagoog generalist en weet dat kinderen, jongeren en ouders voor diagnostiek en behandeling niet goed terecht kunnen binnen het reguliere hulpverleningsaanbod. Daarnaast merken ze dat ook scholen behoefte hebben aan tips en adviezen. 

Vorig jaar rond deze tijd werkte Dorien bij een orthopedagogisch didactisch centrum. Dorien: "Hier konden leerlingen terecht die waren uitgevallen in het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld door hevige faalangst, stress, gepest worden. Ik kwam hierdoor op het idee om iets dergelijks op te starten in de regio Drechtsteden. Maar dan specifiek gericht op hoogbegaafde kinderen en jongeren. Hiervoor heb ik Lijnie benaderd, die als zorgcoördinator heeft gewerkt op de school waar ik lesgeef. Lijnie was meteen enthousiast. Er wordt vaak gezegd dat deze kinderen hulp niet nodig hebben, omdat ze zo slim zijn. Wij weten beter."

In het reguliere aanbod is er volgens de dames te weinig dat specifiek gericht is op deze doelgroep. Haviq werkt samen met deskundigen die voldoende kennis en ervaring hebben op het gebied van hoogbegaafdheid. Dorien: "Hoogbegaafde leerlingen hebben een heel andere manier van leren en dat is in een klas met nog 29 anderen bijna niet te realiseren. Bovendien heb ik gemerkt dat ze op het emotionele gebied juist wél begeleiding nodig hebben. Ik wil graag iets betekenen voor deze jongeren."

Lijnie: "Als orthopedagoog generalist begeleid ik veel hoogbegaafde kinderen en jongeren die zichzelf beter willen begrijpen. Door hun intense beleving en begaafde vermogen om te leren en te begrijpen, lopen sommigen van hen vast op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Hoogbegaafdheid is geen probleem of ziekte. We willen kwaliteiten als het snelle en scherpe denken, de creativiteit en het bijzondere gevoel voor humor meer benadrukken door er ruimte voor te bieden."
 
Na de zomervakantie starten Dorien en Lijnie – die nog zoeken naar een passende locatie - met een bovenschoolse plusgroep. Hier kunnen ook leerlingen uit Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht aan deelnemen. Verder wordt diagnostiek en behandeling geboden en kunnen ook individuele leerlingen begeleid en gecoacht worden. Ook scholen kunnen bij Haviq terecht met vragen. 

Woensdag 9 mei houdt Haviq een informatieavond voor geïnteresseerden. Aanmelden via info@hartvooriq.nl.
 

Meer berichten
Shopbox