De dorpsraad is een commissie van advies aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en zet zich in om de belangen van haar medebewoners te behartigen. (Foto: Privé)
De dorpsraad is een commissie van advies aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en zet zich in om de belangen van haar medebewoners te behartigen. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Ook verkiezingen dorpsraad Heerjansdam

De dorpsraad Heerjansdam is een groep van zeven bewoners uit Heerjansdam die probeert om de belangen van Heerjansdam zo goed mogelijk te behartigen. Op 21 maart houdt deze raad verkiezingen, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen.
 
Door Eline Lohman
 
HEERJANSDAM – De dorpsraad is een commissie van advies aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en zet zich in om de belangen van haar medebewoners te behartigen. De dorpsraad is een spreekbuis voor wensen en meningen uit het dorp Heerjansdam, een afvaardiging van de bewoners. Het behoud van de eigen identiteit en het dorpse karakter zijn belangrijke onderwerpen. Eens in de vier jaar vinden dorpsraadsverkiezingen plaats, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Dit is ook dit jaar weer het geval. Op woensdag 21 maart vinden de verkiezingen van de dorpsraad Heerjansdam plaats, in sporthal Den Dam aan de Sportlaan, van 8.30 tot 21.00 uur. Alle stemgerechtigden uit Heerjansdam mogen hun stem uitbrengen op één van de twaalf kandidaten. De huidige dorpsraadsleden zijn deze dag aanwezig om hun medebewoners te woord te staan. De uitslag van de verkiezing dorpsraad Heerjansdam – die jaarlijks een leefbaarheidsbudget krijgt van uit de gemeente - wordt op donderdag 22 maart om 20.00 uur bekendgemaakt door burgemeester Dominic Schrijer, in de vergaderzaal bij de sporthal. 

"Wij weten wat er leeft in het dorp en staan dicht bij de bewoners," vertelt Dirk Eijk, één van de leden. "Wij zetten ons in om het dorpse karakter, wat voor veel bewoners erg belangrijk is, te behouden. De signalen die wij horen in het dorp en de wensen die er zijn nemen wij mee in ons contact met de gemeente maar ook naar andere partijen, zodat wij hen kunnen adviseren. Daarnaast volgen wij alle ontwikkelingen die ons dorp aangaan. Heerjansdam ligt geografisch gezien op enige afstand van Zwijndrecht en mede daarom denken wij dat het erg belangrijk is dat de dorpsraad blijft bestaan. Het is een erg goede werkwijze om de verbinding met Zwijndrecht te houden."

Het leefbaarheidsbudget vindt Bernard Wolters, voorzitter van de dorpsraad, erg belangrijk. "Dit budget geeft ons slagkracht, het maakt leuke evenementen in het dorp mogelijk. Maar we kunnen hier ook kleine projecten mee financieren. Zo proberen we het centrum te verbeteren, een wens van veel inwoners. Zaken die op deze wijze al gerealiseerd zijn, zijn het aanlichten van de oude kerk, mozaïekbankjes, lichtjes in de bomen en bloempiramides. We vinden het erg belangrijk dat mensen niet altijd het dorp verlaten voor een boodschap maar juist ook naar ons eigen centrum komen. Daarom is een aantrekkelijk dorpscentrum erg belangrijk. Wij zetten ons ook in om de verbindingen in het dorp te versterken. Zo organiseren we via een werkgroep vrijwilligersfeest jaarlijks een vrijwilligersfeestavond en informatie- en themabijeenkomsten. We zijn ook een traject gestart om de verenigingen meer bij elkaar te brengen om beter samen te werken. Ook bekijken we hierin de mogelijkheden die de verenigingen kunnen bieden voor onze jeugd."

Meer berichten
Shopbox