Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Zwijndrecht

Het hoofdstembureau verkiezingen heeft vrijdag 23 maart 2018 de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en de daar bijbehorende zetelverdeling vastgesteld. Ook heeft het hoofdstembureau de definitieve uitslag van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vastgesteld.

Definitieve zetelverdeling

De nieuwe gemeenteraad van Zwijndrecht komt er als volgt uit te zien:

1. Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ): 8

2. ChristenUnie-SGP: 5

3. CDA: 3

4. VVD: 3

5. D66: 2

6. PvdA: 2

7. Zwijndrechtse Plus Partij: 2

8. GroenLinks: 1

9. Socialistische Partij (SP):1

Zwijndrecht had een opkomstpercentage van 47,96%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was de opkomst 49,57%.

In Zwijndrecht hebben 7948 personen voor en 7374 tegen de wet op de veiligheid- en inlichtingendiensten gestemd. Er zijn 608 blanco stemmen uitgebracht en 62 stemmen waren ongeldig. In totaal hebben 46.5% van de kiezers gestemd bij het referendum.

De nieuwe gemeenteraad van Zwijndrecht wordt donderdag 29 maart 2018 om 19.30 uur geïnstalleerd in een openbare raadsvergadering. Op dinsdag 27 maart 2018 20.00 uur vindt het afscheid plaats van de vertrekkende raadsleden. Beide vergaderingen zijn in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3.

Meer berichten