Jade Oudejans (adviseur duurzame warmte Over Morgen), Inge van Diest (beleidsontwikkelaar Energie en Duurzaamheid), Arlette Sprokkereef (bestuurder Woonkracht10), Arjan ten Elshof (directeur HVC),  Tinka van Rood (bestuurder Trivire), Jacqueline van Dongen (wethouder), Marc Nelen (assetmanager Woonkracht10), Marten van Schie (projectontwikkelaar duurzame warmte HVC), Paul Letterie (beleidsadviseur vastgoed Trivire).
Jade Oudejans (adviseur duurzame warmte Over Morgen), Inge van Diest (beleidsontwikkelaar Energie en Duurzaamheid), Arlette Sprokkereef (bestuurder Woonkracht10), Arjan ten Elshof (directeur HVC), Tinka van Rood (bestuurder Trivire), Jacqueline van Dongen (wethouder), Marc Nelen (assetmanager Woonkracht10), Marten van Schie (projectontwikkelaar duurzame warmte HVC), Paul Letterie (beleidsadviseur vastgoed Trivire).

Plannen voor CO2-neutrale gemeente

Gemeente Zwijndrecht, HVC en woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 hebben maandag 7 mei een intentieverklaring getekend om de haalbaarheid van een collectief warmtenet te onderzoeken. Hiermee zetten zij een belangrijke stap om van Zwijndrecht in 2050 een CO2-neutrale gemeente te maken.

Zwijndrecht - Op Europees niveau is afgesproken om de CO2-uitstoot in 2050 met 80-95% te hebben verminderd. Maar Nederland gaat nog een stapje verder. De ambitie hier is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Veel provincies en gemeenten zijn al druk bezig met de voorbereidingen hierop. Zo ook de Drechtsteden waar begin dit jaar de samenwerkingsovereenkomst 'Drechtsteden Energieneutraal 2050' door dertig partijen is ondertekend, waaronder HVC, de woningcorporaties en gemeente Zwijndrecht.

Grote klus

Een van de belangrijkste doelstellingen uit dit akkoord is de missie om gebouwen en woningen aardgasvrij te maken. Wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid & Milieu): "Met elkaar hebben we een grote klus te klaren om onze woningen straks duurzaam te kunnen verwarmen." Om dit te bereiken zoekt de gemeente de samenwerking met onder andere woningcorporaties Trivire, Woonkracht10 en energie- en afvalbedrijf HVC.

Nieuw warmtenet

De partijen hebben met deze intentieovereenkomst afgesproken samen te gaan werken aan een nieuw warmtenet in Zwijndrecht. Er worden verschillende duurzame warmtebronnen onderzocht, zoals aardwarmte of energie uit oppervlaktewater. Een koppeling met het warmtenet in Dordrecht en de afvalenergiecentrale van HVC kan hier ook een belangrijke rol in spelen. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt straks gebruikt voor verwarming van ruimtes en kraanwater. De gemeente, de corporaties en HVC hebben zich ten doel gesteld om begin volgend jaar een plan te presenteren waarin duidelijk wordt of een warmtenet in Zwijndrecht haalbaar is of (nog) niet.

Naast het milieu houden Woonkracht10 en Trivire ook rekening met de portemonnee van de huurder. Dit doen ze door te kijken naar de totale woonlasten en niet alleen naar de huurlasten. Zo stijgen de energiekosten bijvoorbeeld harder dan de inflatie en de huur. Door deze en alle andere milieubewuste aanpassingen aan de woning dalen de energielasten flink. Hierdoor worden de totale woonlasten beheersbaar, waardoor het wonen in de Drechtsteden betaalbaar blijft.

Meer berichten