Dit jubileumjaar staat er elke maand een feestelijke activiteit gepland. (Foto: Privé)
Dit jubileumjaar staat er elke maand een feestelijke activiteit gepland. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Feestelijk jubileumjaar op Tandem

Daltonschool Tandem in Zwijndrecht viert dit schooljaar haar 25-jarig jubileum. Dit gaat niet onopgemerkt voorbij – er zijn allerlei activiteiten gedurende het hele schooljaar. 

Door Eline Lohman 

ZWIJNDRECHT - Dit jubileumjaar staat er elke maand een feestelijke activiteit gepland, vertelt Linda Kolinde, leerkracht van groep 1 en 2. "Op de Tandem zijn er altijd leuke educatieve activiteiten, maar dit jaar ook extra feestelijke. De Tandem is echt een bruisende school en omdat het een feestjaar is, stellen we per maand één extra activiteit centraal. In september was dat de Burendag waarbij we met de buren mooie plantenbakken hebben gemaakt. Deze maand, oktober, staat er een creamiddag centraal, in het thema van de Kinderboekenweek. Volgende maand staat er iets journalistieks op de agenda. Wat dat precies is, houden we nog geheim." 

Eén van de grootste activiteiten die nog gaat komen is de reünie die de school in februari of maart gaat houden. Linda: "Geweldig om oud-leerlingen van 25 jaar Tandem weer te kunnen zien! 25 jaar is een moment om bij stil te staan. In die 25 jaar is er veel veranderd, maar wat niet is veranderd is het enthousiasme van het team om op een leuke manier de kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Daar hoort natuurlijk ook het vieren van feesten bij. Het schooljaar hebben we met elkaar, alle leerlingen, ouders en collega's geopend met kinderchampagne en confetti. Het jubileum stond daarbij centraal. Dat was ook gelijk de start voor de activiteiten die nog zullen volgen. We bespreken regelmatig in de klas dat dit een feestjaar is vanwege het jubileum. Voor de kinderen zijn vooral de feestelijke activiteiten erg leuk. De koppeling naar het jubileum is voor hen wat moeilijk te maken, maar zeker niet voor het team. Veel collega's werken al lang met veel plezier hier." 

De Tandem is een Daltonschool en hoewel de daltonprincipes niet veranderd zijn, is de school wel meegegaan met haar tijd, volgens de leerkracht. "De school is gemoderniseerd met digiborden, tablets en laptops in plaats van computers maar ook de school zelf is verbouwd. Er is een kleutergedeelte aangebouwd. En natuurlijk is de aanleg van de natuurtuin een geweldig leuke verandering. De meerwaarde van Daltononderwijs is dat de leerlingen vaardigheden eigen maken die ze later in de maatschappij heel goed kunnen gebruiken. De drie pijlers van Dalton zijn samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we de kinderen leren om verantwoordelijk met de taakjes, de spullen en hun omgeving om te laten gaan. Dat je dat niet allemaal alleen hoeft te doen, maar door samen te werken een oplossing vaak veel makkelijker is en dat je het daardoor beter onthoudt. Daarnaast leren ze zelfstandig te denken en beslissingen te nemen. Natuurlijk gaat dat niet allemaal vanzelf en sturen wij als leerkrachten bij." 

Meer berichten