De Cirkel opent nieuwe vestiging

De afgelopen maanden heeft een afvaardiging van hospice De Cirkel de mogelijkheden onderzocht voor een tweede hospice in de regio Alblasserwaard.

H.I.Ambacht - Aanleiding voor deze verkenning was de wens van voormalig ondernemersechtpaar Wim en An Roelfzema uit Alblasserdam om een dergelijke voorziening ook in de regio waar zij wonen, op te richten. "Wij hebben te vaak in onze omgeving meegemaakt dat mensen die niet lang meer te leven hebben geen fijne plek kunnen vinden om hun laatste levensfase door te brengen. Een hospice kan daar een belangrijke rol in vervullen." Wim en An Roelfzema zijn altijd maatschappelijk betrokken geweest door met hun stichting Fleur tal van goede doelen te steunen. Zij willen nu een mooi bedrag schenken om de oprichting van een hospice in de regio Alblasserwaard te ondersteunen en zochten voor de expertise contact met het bestuur van hospice De Cirkel. Bestuursvoorzitter Ad van Driel: "Voor ons was dit aanleiding om in de regio te verkennen of er daadwerkelijk behoefte is aan een bijna-thuis-huis voor mensen die niet lang meer te leven hebben. We hebben gesprekken gevoerd met onder andere de bestuurders en het management van de verschillende zorginstellingen, de burgemeesters van de gemeenten en huisartsen in dit gebied. Alle gesprekspartners waren enthousiast en omarmden het initiatief. Concreet betekent dit dat de lichten op groen staan voor een tweede vestiging van hospice De Cirkel."

Sponsoren

Het voornemen is dat er in het nieuwe hospice zes palliatieve bedden komen. "We hebben hiervoor gekozen vanwege de toenemende vergrijzing en de toenemende vraag naar palliatieve bedden." De komende tijd gaat de aandacht uit naar het werven van sponsoren. "We zijn ontzettend blij met de prachtige donatie van de stichting Fleur, maar voor de realisatie van een hospice hebben we nog meer geld nodig. We hopen daarom dat bedrijven, instellingen en organisaties uit de regio onze plannen ook een warm hart toedragen en ons willen steunen bij de realisatie van hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard. We zijn geweldig blij met en dankbaar voor de steun die wij al jarenlang krijgen in de regio Zwijndrechtse Waard voor ons hospice in Hendrik-Ido-Ambacht en hopen van harte dit draagvlak ook te krijgen in de Alblasserwaard om eveneens in die regio mensen die niet langer dan drie maanden te leven hebben een mooie laatste levensfase te kunnen bieden."

Vestigingsplaats

In de verkenning is ook de vestigingsplaats meegenomen. "Het is belangrijk dat het op te richten hospice een strategische ligging krijgt in West-Alblasserwaard. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden in verschillende gemeenten. Er is voor gekozen om het huidige hospice De Cirkel als uitgangspunt te nemen. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. We hebben inmiddels ervaring met het bouwen van een hospice en na bijna acht jaar succesvol operationeel te zijn, kennen we het klappen van de zweep. Uiteraard hebben we ook geleerd. Zaken die destijds minder soepel gingen, proberen we nu anders aan te pakken en bouwtechnische aspecten die in de werkpraktijk minder goed functioneren, passen we nu aan.

Meer berichten