Nieuwe aanpak om jongeren buiten beeld te bereiken

Zwijndrecht -  In Nederland zijn 134.000 jongeren tot 27 jaar buiten beeld omdat ze geen startkwalificatie hebben, geen werk en geen uitkering. Ook in deze regio is er een grote groep van deze jongeren. De gemeente Zwijndrecht maakt er werk van hen alsnog in beeld te krijgen. Het gehele netwerk is vandaag in een 'transitiearena' bij elkaar gekomen. Daarnaast is bij iedere jongere zonder startkwalificatie een MatchMaker aan de deur geweest.

Hoe bereik en motiveer je jongeren zonder startkwalificatie? Jongeren die uit beeld zijn, lopen kans hier hun leven lang last van te hebben. Ze vinden of houden geen werk, krijgen geen uitkering, komen terecht in armoede of  eenzaamheid of eindigen op straat of in het criminele circuit. Hen bereiken is lastig. Brieven sturen om een afspraak te maken werkt niet. Organisaties rondom jongeren hebben vandaag samen in een 'transitiearena' nagedacht over een nieuwe aanpak en betere samenwerking. Daar waren aanbieders van jeugdzorg en jeugdhulp bij, en ook organisaties als de Sociale Dienst Drechtsteden, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en gemeenten. Movisie had de leiding over de bijeenkomst.

Wethouder Tycho Jansen (arbeidsmarkt): "Om jongeren te helpen moet je geen trajecten aanbieden, maar naast hen gaan staan en onderzoeken wat voor hen belangrijk is. Professionals geven aan dat 50% van de problemen die zij ervaren, niets te maken hebben met feitelijke problemen, maar voortkomen uit de 'systemen'. Professionals moeten jongeren de ruimte bieden om te experimenteren. Dat betekent ook dat bestuurders de professionals die ruimte moeten geven." Wethouder Jolanda de Witte (onderwijs en jeugd): "Ik ben blij met de gezamenlijke aanpak, waarbij we de handen ineen slaan."

Maandag en dinsdag zijn bij alle jongeren zonder startkwalificatie in Zwijndrecht MatchMakers langs de deuren gegaan. De MatchMakers proberen met deze huisbezoeken de jongeren over te halen samen op zoek te gaan naar werk of scholing. Met de huisbezoeken is 40% van de bezochte jongeren in beeld gekomen. De MatchMakers hebben sinds de start in 2016 in de regio's Drechtsteden en Gorinchem 350 jongeren naar werk of school begeleid.

Meer berichten