Buurtmaaltijden in het Badhuis

Zwijndrecht - De buurtmaaltijd op de derde donderdag van de maand is op donderdag 18 april. Kosten € 3,50 per persoon. De deur gaat open om 17.30 uur en de maaltijd start om 18.00 uur. Graag vandaag (woensdag 17 april) nog even opgeven als u mee wilt eten! Opgeven kan via tel. 078 7850503 of e-mail: badhuis@oudekerkzwijndrecht.nl of in het Badhuis, Prins Hendrikstraat 2, tijdens de openingstijden.

Gratis Buurtmaaltijd dondedag 25 april

Samen eten is gezellig en het schept een band. Dat is te merken bij Het Badhuis aan de toenemende populariteit van de buurtmaaltijden. Om deze reden is er sinds februari een nieuwe buurtmaaltijd in het Badhuis. Het bijzondere aan deze maaltijd is, dat deze gratis wordt aangeboden aan een ieder die zich in een moeilijke financiële situatie bevindt. Deze buurtmaaltijd wordt nu voor de derde keer gehouden op donderdag 25 april. Het bezoekersaantal groeit, maar er is nog meer plaats, dus weet u welkom! Graag even aanmelden van te voren, uiterlijk dinsdag 23 april via tel. 078 7850503 of e-mail: badhuis@oudekerkzwijndrecht.nl of in het Badhuis, Prins Hendrikstraat 2, tijdens de openingstijden.

Andere activiteiten

Er zijn dagelijks activiteiten in het Badhuis o.a. de koffie-inloop op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Kortgeleden is er een folder verspreid over alle activiteiten. Heeft u deze niet ontvangen, haal hem dan op in het Badhuis of kijk op www.badhuis-zwijndrecht.nl, ook kunt u ons vinden op facebook.com/badhuiszwijndrecht.

20194agendabadhuis19tot25april_3040.docx

19 april (Goede Vrijdag) is het Badhuis gesloten

23 april Inloophuys van 10.00-15.00 uur

Kom gezellig koffie of thee drinken (75 cent) en maak een praatje, neem een handwerkje mee. Breng zelf uw eten mee en blijf tot na de lunch voor een potje Rummikub.

24 april Inloophuys en computer vraagbaak in het Badhuis

Kom gezellig koffie of thee drinken (75 cent) en maak een praatje, ook kunt u op woensdag altijd terecht met uw vragen over een (defecte) computer, tablet of telefoon. Welkom vanaf 10.00 uur. Heeft u vragen over uw financien? Van 11.00 tot 12.00 uur bent u welkom voor het spreekuur van SchuldHulpMaatje.

25 april Inloophuys van 10.00-15.00 uur

Kom gezellig koffie of thee drinken (75 cent) en maak een praatje, neem een handwerkje mee. Breng zelf uw eten mee en blijf tot na de lunch voor een potje Rummikub. Heeft u vragen over uw gezondheid? Van 11.00 tot 12.00 uur bent u welkom voor het spreekuur van de wijkverpleegkundige.

25 april Buurtmaaltijd in het Badhuis

Buurtmaaltijd op de vierde donderdag van de maand. Welkom in het Badhuis de deur gaat open om 17.30 uur en de maaltijd start om 18.00 uur. De maaltijd is gratis, maar er staat een busje voor als u een gift wilt geven. Graag even opgeven als u mee wilt eten, uiterlijk dinsdag 23 april. Opgeven kan via tel. 078 7850503 of e-mail: badhuis@oudekerkzwijndrecht.nl.

Meer berichten