Het bestuur, v.l.n.r. Lisenka Slootweg, Dana Gooijer, Anita Rademaker (Workshops 4 Kids) en Jennifer van Toorn. (Foto: Privé)
Het bestuur, v.l.n.r. Lisenka Slootweg, Dana Gooijer, Anita Rademaker (Workshops 4 Kids) en Jennifer van Toorn. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Nieuwe stichting richt zich op kunst

De Stichting Centrum voor de Kunsten Zwijndrecht is recent opgericht. Het Centrum voor de Kunsten Zwijndrecht aan de Balistraat richt zich op kunsteducatie voor jong en oud en is toegankelijk voor iedereen.

Door Eline Lohman

ZWIJNDRECHT - Al in 2015 ontstond het idee bij Dana Gooijer (Theaterhuis Drechtsteden) en Lisenka Slootweg (Dansant) om in Zwijndrecht een centrale ontmoetingsplek te creëren waar mensen van alle leeftijden samen kunnen komen om elkaar te inspireren en zichzelf te ontwikkelen op het gebied van kunst en educatie. "In Zwijndrecht zijn er diverse organisaties op het gebied van kunst en cultuur actief, maar er werd nog weinig samengewerkt en men is niet altijd op de hoogte van elkaars activiteiten. Daarnaast zitten veel organisaties verstopt of geven les vanuit huis. Denk hierbij aan de ateliers waar verschillende lessen worden aangeboden alsmede de muziekdocenten die actief zijn in Zwijndrecht en lesgeven in een kamer aan huis. Dit is zeker niet verkeerd, maar draagt wel bij aan een hogere drempel om tot deelname aan kunsteducatie te komen. De doelstelling van de stichting is om de saamhorigheid te vergroten en door het aanbod en combinatie van talenten, is het Centrum voor de Kunsten een inspirerende plek met enorme groeipotentie," vertelt Dana. "Er staan al wat activiteiten en evenementen in de startblokken, dus het Centrum zal in de komende tijd flink van zich laten horen en zien."

Het Centrum voor de Kunsten Zwijndrecht aan de Balistraat richt zich op kunsteducatie. Het is een verzamelcentrum waar kunstenaars gebruik kunnen maken van de ruimtes voor het geven van workshops. Dit houdt in dat alle organisaties zelfstandig opereren maar tevens ook, waar nodig, met elkaar de verbinding zoeken. Dana: "Daarmee is het uniek, ieder individu kan op zijn of haar eigen niveau talenten ontwikkelen en ontplooien. De ambitie van het centrum is kunst en cultuur in Zwijndrecht meer op de kaart te krijgen en mensen met elkaar te verbinden. Men moet echt op de hoogte zijn van het culturele aanbod wil men dit kunnen vinden. Om meer zichtbaarheid en samenwerking te creëren is het idee ontstaan om een Centrum voor de Kunsten op te richten waar men naar toe kan voor zowel dans, theater als bijvoorbeeld beeldende lessen en muzieklessen. Dit maakt de toegankelijkheid voor inwoners om actief deel te kunnen nemen eenvoudiger. Zo kan een gezin met meerdere kinderen bijvoorbeeld het ene kind laten dansen terwijl de ander muziek maakt. Het is niet de bedoeling dat de organisaties opgaan in één centrum. Het centrum dient meer als paraplu om gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen en kunst en cultuur meer zichtbaar te maken."

Dana denkt dat het centrum zeker meerwaarde biedt voor Zwijndrecht. "Een centrum voor de kunsten vergroot het bereik en draagvlak om deel te nemen aan kunst en cultuur onder inwoners in Zwijndrecht, omdat er meerdere dingen gelijktijdig geprogrammeerd kunnen worden."

Meer berichten