V.l.n.r.: Petra van der Heiden, Jolanda de Wit, Dieuwke van der Hoogt en Karin Koerse. (Foto: Privé)
V.l.n.r.: Petra van der Heiden, Jolanda de Wit, Dieuwke van der Hoogt en Karin Koerse. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Vivera Wijkteam is uitgebreid

De gemeente heeft besloten om extra middelen beschikbaar te stellen om weer meer verpleegkundigen van de Zichtbare Schakel in het wijkteam te laten werken.  Per 1 april zijn de verpleegkundigen Karin en Jolanda toegevoegd aan het Vivera Wijkteam.
 
Door Eline Lohman

ZWIJNDRECHT – Het Vivera Wijkteam bezoekt mensen in Zwijndrecht met een hulpvraag. Ook geven de leden voorlichting geven over gezondheid gerelateerde onderwerpen en leefstijl in de wijkcentra en bij de bibliotheek. "Het Vivera team is uitgebreid omdat er vorig jaar twee collega-verpleegkundigen met pensioen gegaan zijn en die door bezuinigingen niet vervangen konden worden," vertelt Petra van der Heiden, verpleegkundige voor het Vivera Wijkteam. "Ik heb ruim een jaar de werkzaamheden alleen gedaan, waardoor er veel taken als voorlichting en preventieve huisbezoeken bleven liggen. Gelukkig werd dit opgemerkt door de Seniorenraad en de WMO-adviesraad, zodat die zich hard hebben gemaakt bij de gemeente om de verpleegkundigen weer in het team te krijgen en dat is gelukt!"

Het is belangrijk om wijkverpleegkundigen bij het team te hebben, zegt Petra. "Verpleegkundigen hebben een iets andere blik op de probleemvragen die in het wijkteam binnen komen. Wij kijken of de problematiek misschien met somatische (lichamelijke) of psychische problemen van de cliënt te maken kunnen hebben. Soms wordt dat al bij de aanmelding te kennen gegeven, maar soms komt dat pas bij het kennismakingsbezoek aan de orde. Collega's van andere disciplines vinden het dan heel fijn om even met ons te kunnen sparren over deze vragen of om ons mee te nemen bij een vervolgbezoek om dit door te spreken. En af en toe wordt de casus in zijn geheel overgenomen door ons."

De gemeente vindt het belangrijk dat het welbevinden van de burgers goed is. "Mensen vinden het fijn dat ze gehoord worden en wij zijn dan de spil die erbij helpen dat er weer wat kleine stapjes voorwaarts gemaakt kunnen worden. Ik zit mede in de werkgroep om Zwijndrecht dementie vriendelijker te maken en wil mijn nieuwe collega's daar ook introduceren."

Door de uitbreiding heeft het team meer tijd om zich in te zetten voor de mensen in Zwijndrecht. Petra: "We gaan weer meer aansluiting zoeken bij de huisartsen, want daar is afgelopen jaar weinig tijd voor geweest. Door samenwerking kan er zo veel moois tot stand komen. De gemeente Zwijndrecht heeft best veel geregeld voor haar burgers, maar heel veel mensen weten de weg niet te vinden in het geheel. Daar kunnen wij hen bij helpen. Ook kunnen wij ons weer meer in de wijkcentra laten zien en zo een bekend gezicht worden, waar de mensen vragen bij kunnen neerleggen. Wij gaan de wijken in, we proberen zo zichtbaar mogelijk te zijn en blijven ons richten op het welzijn van de mensen in Zwijndrecht." Bij hulpvragen kunnen mensen zich aanmelden bij het Vivera wijkteam, via 0787708787 of info@wijkteamzwijndrecht.nl.

Meer berichten