De oeroude Koningslinde langs de Munnikensteeg in de jaren tachtig. Op de achtergrond het kruispunt met de Lindeweg. (FOTO: Collectie HVZ)
De oeroude Koningslinde langs de Munnikensteeg in de jaren tachtig. Op de achtergrond het kruispunt met de Lindeweg. (FOTO: Collectie HVZ) (Foto: )

De wortels van de Lindt

Hoewel we het gebied waarin wij wonen de Zwijndrechtse Waard noemen, komt de naam Zwijndrecht in de geschiedenis van deze omgeving minder vaak voor.

Door Maurice de Jongh

Zwijndrecht - Zo werd het gebied vanaf de veertiende eeuw vooral Schobbelands Ambacht genoemd, naar de (her)bedijker en eerste ambachtsheer van dit gebied. Ook het dorp, waarvan het centrum tussen de Oude Kerk en het Veerplein gelegen was, werd vaak 't Veer genoemd. Zo kennen we de nodige alternatieven voor Zwijndrecht. Hoe anders is dat bij de Lindt? Niet alleen verwijzen de Lindtse Kerk, de Lindtsedijk, de oude dorpskernen Groote en Kleine Lindt en natuurlijk de voetbalclub Groote Lindt naar dit woord, maar ook kennen we diverse families met de achternaam Van de Lindt of Uyterlinde. Dit alles wijst op een zeer oude verbintenis tussen dit woord en het gebied waarin wij leven. Waar komt het woord 'Lindt' toch vandaan?

Gelegen langs de Devel, op de kruising van de Munnikensteeg met de Lindeweg (alweer een verwijzing), vinden we het antwoord op deze vraag. Een rondlopend hek beschermt een zeer oude locatie met daarop een speciale boom: de Koningslinde. Hoewel de huidige boom slechts enkele tientallen jaren oud is, moet op deze plek al in de dertiende eeuw een voorloper hebben gestaan. Vanaf Heerjansdam tot aan Groote Lindt gemeten, staat deze boom precies in het midden. Het is daarmee goed mogelijk dat de 'oerlinde' een belangrijke en centrale plaats aanduidde.

Het is bekend dat er in de middeleeuwen 'gerechtslindebomen' waren: plaatsen waar belangrijke vergaderingen of rechtszaken werden gehouden en waar ook straffen werden uitgevoerd. In een tijd waarin nog geen dijken en dammen waren, moet men op dit geïsoleerde eiland, ingeklemd tussen de Devel en de Oude Maas, deze koningslinde gebruikt hebben als bestuurlijk en gerechtelijk centrum. Vanaf de veertiende eeuw stond de oerboom met een smal wandelpad bovendien in verbinding met het ambachtsheerlijke erf, waar later de buitenplaats Nederhoven verrees. Dit geeft maar aan dat deze eeuwenoude plek zelfs door veertiende-eeuwse ambachtsheren werd bewonderd.

We weten dat het gebied al in 1291 met 'Linde' werd aangeduid, maar er zijn aanwijzingen dat de benaming nog ouder is. Zo trouwde in 1200 Bastiaantje van de Lindt met de eerste Daniël van de Merwede, een vooraanstaande Dordtse edelman, eigenaar van het later gebouwde huis te Merwede. De Lindt heeft daarmee dus een oeroude en tastbare geschiedenis, die we met alle respect moeten behandelen! (Bron: L.J. Pons).


Bezoekadres: De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53-55, 3332 AC Zwijndrecht, tel. 078-6125681. Website: www.swaen.org

Meer berichten