De rotonde aan de Koninginneweg met links de oude brandweerkazerne met de opvallend hoge slangen- en oefentoren. Op de achtergrond de spoorweg. Een ansichtkaart uit de jaren negentig. Collectie HVZ.
De rotonde aan de Koninginneweg met links de oude brandweerkazerne met de opvallend hoge slangen- en oefentoren. Op de achtergrond de spoorweg. Een ansichtkaart uit de jaren negentig. Collectie HVZ. (Foto: )

Historisch Zwijndrecht: De tweede brandweerkazerne

Door: Maurice de Jongh

De geschiedenis van de brandweer in Zwijndrecht gaat ver terug in de tijd. Waren in de hoogtijdagen van de zoutketen vooral de keetmeesters verantwoordelijk voor de brandbestrijding, in de negentiende eeuw ging de gemeente zich hier nadrukkelijk mee bemoeien.

ZWIJNDRECHT - In die tijd werd een kleine loods aan het Slagveld gehuurd, waar een brandspuit stond opgeslagen. In 1939 was er ook daadwerkelijk sprake van een brandweerkazerne, eveneens in dit gebied. Op de Onderdijkserijweg werd in dat jaar een deel van de voormalige openbare lagere school omgebouwd tot brandweerkazerne. Enige luxe was in dit gebouw uit 1880 echter niet te vinden. Uit alles bleek dat het hier een voormalig schoolgebouw betrof. De brandweerauto's en -spuiten stonden in wat voorheen klaslokalen waren en de ramen in het gebouw waren vervangen door zes garagedeuren.

Er waren geen toiletten aanwezig, dus na een fikse brand moesten de brandweerlieden zich fatsoeneren in de kroegen nabij de kazerne. Bovendien was er nauwelijks ruimte om de brandslangen om te spoelen en uit te hangen of om vergaderingen en brandoefeningen te houden. Een nieuwe kazerne was dan ook absolute noodzaak. Er was een fors wensenlijstje waaraan dit nieuwe gebouw moest voldoen. Onder leiding van architectenbureau Gouwetor en Mulder met als aannemer de Zwijndrechtse N.V. Mabuwat werd langs de Koninginneweg, de nieuwste verbindingsweg in de snelgroeiende gemeente, op een prominente plek een zeer moderne kazerne gebouwd. De ingang kwam om de hoek bij de Hans Lipperheystraat.

Op 23 oktober 1965 werd de nieuwe brandweerkazerne geopend. In een optocht werden de wagens overgebracht. Op deze locatie had de vrijwillige brandweer de beschikking over een aantal garages, twee dienstwoningen, een vergader- en instructielokaal en een ruime wasplaats voor de brandslangen. In de opvallende 21 meter hoge toren konden de slangen worden uitgehangen. Bovendien was de hoogte uitermate geschikt voor brandoefeningen. Zo zaten in de toren verschillende openingen, waarvan de hoogste zich op acht meter boven straatniveau bevond. Tijdens brandoefeningen moesten vrijwilligers vanuit deze openingen naar beneden springen, net als bij een echte brand. Met speciale springzeilen werden deze 'hulpbehoevenden' dan opvangen. Kortom, het ultramoderne gebouw voldeed ruimschoots aan alle eisen! De nieuwe brandweerkazerne moet het korps goed gedaan hebben, want slechts enkele jaren na de opening veroverde zij de erepalm voor landskampioenen in de klasse tankauto-spuiten. In de jaren negentig bleek het gebouw niet langer te voldoen en later werd zij, evenals de opvallende toren, gesloopt. 

Inmiddels is de brandweer Zwijndrecht alweer ruim twintig jaar gevestigd op een terrein aan de Develsingel. (Bron: RAD, Chris Bergijk)

Historische Vereniging: De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53-55, 3332 AC Zwijndrecht. Telefonisch bereikbaar via 078-6125681. Website: www.swaen.org. Huidige Tentoonstelling: 100 jaar O&O.

Meer berichten