De ziekenauto in 1935 gereed om uit te rijden. Collectie W. Meijers (RAD, inv.nr. 555_17203).
De ziekenauto in 1935 gereed om uit te rijden. Collectie W. Meijers (RAD, inv.nr. 555_17203). (Foto: )

Historisch Zwijndrecht: De eerste ziekenwagen in Zwijndrecht

Door: Maurice de Jongh

Het kiezen van een zorgverzekeringsmaatschappij of het heroverwegen van de zorgverzekeringspolis zijn jaarlijks terugkerende momenten. Immers, iedereen boven de achttien jaar oud moet verplicht een zorgverzekering hebben.

ZWIJNDRECHT - Niet voor niets wordt Nederland daardoor gezien als één van de grootste verzorgingsstaten ter wereld. Het is iets vanzelfsprekends. Toch was dit niet altijd het geval. Pas in 1941 werd het ziekenfonds voor alle Nederlanders door nota bene de Duitse bezetter verplicht gesteld. Voor die tijd was de ziekenzorg vooral in handen van particulieren. Zo waren er allerlei verenigingen opgericht, waarbij mensen als het ware abonnementen op de zorg konden afsluiten met een wekelijkse of maandelijkse betaling. Deze groepen werden vooral door medici en welgestelde burgers onderhouden, zodat ook de armste bevolkingsgroepen de juiste zorg zouden krijgen. Omdat die verenigingen nog niet aan enige wetgeving gebonden waren, schortte er nogal wat aan de dienstverlening. Toch sloten veel mensen zich aan bij deze lokale ziekenfondsen, want iets was beter dan niets. Ook Zwijndrecht had zo een vereniging: de Onderlinge Vereeniging Ziekenhuisverpleging. In 1934 telde deze vereniging bijna zesduizend leden en kreeg het per jaar ongeveer zestienduizend gulden binnen. Om de dienstverlening uit te breiden, besloot men tot de aanbesteding van een ziekenauto. Hierbij zou de kosten voor gebruik voor 75 procent aan de patiënten worden vergoed, zodat de auto veel gebruikt zou worden. Het kapitaal voor deze investering bracht de 'Vereeniging tot Aankoop en Exploitatie van een Ziekenauto' bijeen. In die tijd ging alles via verenigingen en vennootschappen. Tegenwoordig worden hiervoor stichtingen in het leven geroepen. Een jaar later, in 1935, was het zo ver. Op zaterdag 16 september stond het Raadhuisplein vol met belangstellenden voor de officiële ingebruikname van de ziekenauto. Niet alleen de voorzitter van de politie J.M. Gras en de wethouder J. Plomp kwamen aan het woord, ook werd een ongeluk nagebootst, waarbij drie 'gewonden' waren gevallen. De plaats van het 'ongeval', werd direct afgezet en de gewonden werden verbonden en vervolgens in de ziekenauto gezet. Aansluitend reed dokter Rodenhuis uit Hendrik-Ido-Ambacht met de gewonden weg. Tot slot mochten ook de andere geneesheren van Zwijndrecht en H.I. Ambacht een rondje als patiënt in de auto doorbrengen. Zij waren allen erg te spreken over de nieuwste aanwinst. Later die middag moest de wagen serieus aan het werk na een ongeval tussen twee wielrijders op de Rotterdamseweg, waarbij één fietser ernstige botbreuken opliep. Dokter Krijger werd daarmee de eerste dokter te Zwijndrecht die van de diensten van de ziekenauto gebruik mocht maken. (Bron: Dirk van Namen)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden