Tuinderij in Walburg in de jaren vijftig ter hoogte van de Cort van der Lindenstraat. Achter het platglas en de kassen is nog bebouwing aan de Ringdijk zichtbaar. Collectie E. Beket (RAD, inv.nr. 947_1083)
Tuinderij in Walburg in de jaren vijftig ter hoogte van de Cort van der Lindenstraat. Achter het platglas en de kassen is nog bebouwing aan de Ringdijk zichtbaar. Collectie E. Beket (RAD, inv.nr. 947_1083) (Foto: )

Historisch Zwijndrecht: Uitbreiding Gemeente Zwijndrecht

De Gemeente Zwijndrecht groeit snel, schreef de directeur Gemeentewerken in 1956. Het inwonersaantal was tussen 1950 en 1955 gestegen met 5% naar 17.400. Op dat moment was de bebouwing tussen Koninginneweg en Laurensvliet in volle gang, met daarin de Maranathakerk en de Huishoudschool.

Door Clement Blacquière

ZWIJNDRECHT - Het volgende uitbreidingsplan was gereed: van Laurensvliet tot Bootjessteeg, ca. 55 ha met daarin 1500 woningen. Geschat werd dat dit plan in 1960 gereed zou zijn. En dan…..? Waar zou er nog woningbouw gerealiseerd kunnen worden? Wat veel mensen niet wisten, was dat de Gemeente Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht samen bezig waren een structuurplan te maken voor beide gemeenten met een oppervlakte van 1200 ha, die gesitueerd zou worden tussen A15, A16 en de rivier De Noord met de bedoeling een gezamenlijke stad van 100.000 inwoners te realiseren. Dit plan werd door beide gemeenten op 31 mei 1957 goedgekeurd. Het gebied werd echter heel intensief gebruikt voor land- en tuinbouw. Als dit zou doorgaan betekende dit de "vernietiging van deze agrarische bedrijfstak". Wat moet dit plan diep hebben ingegrepen in beide gemeenten. Hoeveel mensen waren er wel bezig in de tuinbouw, de landbouw, de veiling, het groentetransport enz.? Dit stond allemaal op het spel. Hadden de gemeenten wel de consequenties en de beweegredenen hiervan goed overwogen? Bovendien was de veiling juist gestart met een nieuw veilinggebouw. Het bestuur van de Groenten- en Fruitveiling Zwijndrecht en Omstreken gaf het Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Zuid-Holland de opdracht om de mogelijke gevolgen te onderzoeken. Deze commissie kwam in 1958 met de eindconclusie "dat de verwezenlijking van het onderhavige structuurplan ernstig ontraden moet worden". Om een indruk te geven volgen hier enkele gegevens uit het rapport: Er zijn 250 bedrijven met 800 werknemers, die gezamenlijk in 1956 voor een bedrag van 5,5 miljoen gulden veilden. De investering van deze bedrijven werd geschat op 24 miljoen gulden. Enkele honderden mensen zijn werkzaam in de nevenindustrie. Het plan ging ondanks vele bezwaren toch door. De eerste huizen in de wijk Walburg verschenen eind jaren zestig. Veel tuinders vertrokken om elders een nieuw bedrijf te starten. Andere bedrijven hielden op te bestaan. Op de plaats van de veiling verschenen nieuwe huizen. Alleen de straatnamen herinneren nog aan de agrarische sector. De oude tuinders kunnen hun verhaal nog vertellen. De gebruikte gereedschappen zijn te bezichtigen in het museum De Vergulde Swaen aan de Rotterdamseweg. In Hendrik-Ido-Ambacht is inmiddels het prachtige woongebied "De Volgerlanden" ontstaan met als middelpunt het Sophiapark, waaronder de Betuwelijn is aangelegd. (Bronnen: Bouwrevue Gemeente Zwijndrecht (1956), Rapport Landbouwschap (1958), HVZ)

Historische Vereniging Zwijndrecht. Bezoekadres: De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53-55, 3332 AC Zwijndrecht, tel. 078-6125681. Website: www.swaen.org. Huidige Tentoonstelling: 100 jaar O&O

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden