Een foto uit de jaren dertig van één van de vele heerlijke wandelpaden in het Noordpark. Collectie Historische Vereniging Zwijndrecht
Een foto uit de jaren dertig van één van de vele heerlijke wandelpaden in het Noordpark. Collectie Historische Vereniging Zwijndrecht (Foto: )

Historisch Zwijndrecht: Noordpark

Maurice de Jongh

Oudste park van Zwijndrecht

Zwijndrecht - In de gemeente Zwijndrecht zijn verschillende parken te vinden waar vele generaties Zwijndrechtenaren doorheen gewandeld hebben. Denk maar aan het Develpark, het park aan de Molenvliet en het arboretum Munnikenpark. Wellicht het oudste park in deze gemeente is het Noordpark, gelegen op de unieke locatie langs het drukbevaren Drierivierenpunt met een schitterend uitzicht op Dordrecht. In 1996 is het recreatiegebied omgevormd tot een beeldenpark. Toch gaat de geschiedenis van het Noordpark veel verder terug.

Vanaf de veertiende eeuw was de landstreek waarin later het Noordpark zou ontstaan een buitendijks gelegen onontgonnen gebied dat onbruikbaar was voor de landbouw. Bovendien moet de grond ook regelmatig onder water gestaan hebben. Omdat het gebied zo gunstig tegenover Dordrecht gelegen was, waren hier sinds die tijd een tweetal stadsgalgen te vinden: de stadsgalg en de baljuwsgalg. Zij waren te bereiken via een lange toegangsweg. Deze weg was het enige stukje ontgonnen land in de omringende woestenij.


In de eerste decennia van de twintigste eeuw veranderde de situatie volledig. Allereerst vestigde de houtzagerij van Visser & Co. zich op de woeste gronden en de eigenaren lieten hiervoor speciaal het Balkengat graven. Hierdoor werd de enige weg in het gebied nu de toegangsweg tot de houtzagerij. Een tiental jaren later werd aan de andere zijde de Pelsert, een smalle waterloop die evenwijdig gelegen was aan de Noord, afgedamd. Op deze dam werd een tweede toegangsweg tot het gebied aangelegd. Dit zijn tot op de dag van vandaag de enige twee toegangswegen tot het Noordpark.

Aanleg en opening
In de jaren dertig werd het gebied verder aangepakt in het kader van de werkverschaffing. In tweeëndertig weken ploegden achtendertig werkverschaffers de woestenij om en veranderden het terrein in een bosrijk gebied met verschillende wandelpaden en wegen voor auto's. Bovendien werd een strandje aangelegd, een speelweide met zandbak, een jachthaven en een kiosk, waar de bezoekers versnaperingen konden kopen. Tot slot was er ook ruimte voor verschillende sportvelden. Zo kwam er een tennisbaan evenals twee voetbalvelden en een toilet. De opening in 1933 trok ruim drieduizend belangstellenden, die onder meer werden getrakteerd op een oefenwedstrijd tussen de voetbalverenigingen Swift (later Pelikaan) en Zwijndrecht. Ook werd een tocht door het wandelpark gemaakt, waarbij de muziekvereniging Meerdervoort's Harmonie vooropliep, gevolgd door de gymnastiekvereniging Oefening en Ontspanning. Wie vandaag de dag door het Noordpark loopt, zal direct zien dat veel van die oude elementen nog steeds aanwezig zijn: het jachthaventje, het strandje en de oude sportvelden. De beelden, die sinds 1996 zijn toegevoegd, zijn een welkome aanvulling in dit prachtige park.
 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden