Verschillende geloofsgemeenschappen zijn samen gegaan in een stichting (Foto:PR)
Verschillende geloofsgemeenschappen zijn samen gegaan in een stichting (Foto:PR) (Foto: )

KIZ: Stichting Kerken in Zwijndrecht

Ingezonden

Bouwen aan een positieve bijdrage

Zwijndrecht - Woensdag 25 september was de officiële oprichting van de stichting KiZ. Een bijzondere stap om als kerken bewuster samen te bouwen aan positieve bijdrage in Zwijndrecht. Deze samenwerking heeft het laatste jaar een boost gekregen door jonge enthousiaste dertigers voor wie kerkmuren veel minder belangrijk zijn en er is een nieuwe verbondenheid gegroeid met kerken onderling.

De leden van KiZ, voorheen de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Zwijndrecht, zijn afgevaardigden van meer dan tien verschillende kerken en gemeenten en eventueel leden op persoonlijke titel.

Samenwerking

Oude en nieuwe geloofsgemeenschappen werken hierin samen. PKN, Hervormde, Gereformeerde, Evangelische kerken en ook de Nederlands-Spaanstalige Christengemeenschap. Het doel van deze stichting is om samen als kerken op te trekken en alle inwoners van Zwijndrecht op allerlei manieren bekend te maken met het goede nieuws van Jezus Christus. Het heeft alles te maken met hoop en leven, met zegen, liefde en goedheid voor alle mensen.

Ontstaangeschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van deze samenwerking met diverse kerken in Zwijndrecht gaat terug tot en met de landelijke 'Er is Hoop' activiteiten in de jaren tachtig.

Alle geloven

We staan open voor het aansluiten van alle geloofsgemeenschappen die onze uitgangspunten omarmen en zouden graag nog verder groeien. Het is een groot verlangen dat we tot zegen kunnen zijn voor alle mensen in Zwijndrecht. Bij God is altijd meer mogelijk, meer liefde, meer wijsheid, meer kracht voor iedereen!

Initiatieven

Er zijn jaarlijks mooie gezamenlijke initiatieven zoals het Kinderkerst event, een tocht naar de levende kerststal, Koningsdagactie op de braderie, aanbod van gebed op straat en speciale cursussen zoals de Alpha voor kennismaking met christelijk geloof.

Meer berichten