Foto:

Thema-avonden over het klimaat

Door Trudy Wehrmeijer

Het kan groener. Als we niet anders gaan leven, richten we de aarde te gronde. De predikanten van De Ark en de Open Hofkerk in Hendrik-Ido-Ambacht en De Hoeksteen en De Bethelkerk in Zwijndrecht gaan er de komende maand graag met iedereen over in gesprek.

ZWIJNDRECHT/H.I.AMBACHT – Het is inmiddels een jarenlange traditie, dat de vier kerken in het najaar op een laagdrempelige manier een thema aan de orde stellen dat van belang is voor de samenleving. Dit jaar hebben de kerken gekozen voor de discussies over het klimaat. Met de thema-avonden willen zij eraan bijdragen dat de aarde een plek blijft waar mensen kunnen worden te midden van al het andere leven. Gezamenlijk horen de predikanten in hun pastorale werk dat het thema mensen bezig houdt. "Als kerken zijn we niet persé voorlopers in klimaatzaken. We zijn wel een maatschappelijke beweging dichtbij de grond en we horen dat veel mensen maar weinig vertrouwen hebben in maatregelen van bovenaf. We zien dat veel mensen denken' het zal mijn tijd wel duren'. Enthousiasme opbrengen voor een duurzame toekomst slaagt alleen als er draagvlak is. Wij hebben het antwoord niet maar we kunnen wel met elkaar er over praten hoe je met deze vragen omgaat".

Vier bijeenkomsten

Net als eerdere jaren hebben de predikanten vier bijeenkomsten georganiseerd, steeds in een van de vier kerken. De reeks begint op zondagmiddag 10 november in De Ark in Hendrik-Ido-Ambacht. Om 15.00 uur komt theologe, onderzoeker en journaliste Trees van Montfoort praten over haar boek Groene theologie. Ze gaat in op de vraag wat er is misgegaan met het christelijk mensbeeld en wereldbeeld, dat we er zo'n puinhoop van hebben gemaakt.

De tweede bijeenkomst is op woensdag 13 november in De Open Hof in Hendrik-Ido-Ambacht en dan gaat het over kleding en voedsel. Ondernemers en ervaringsdeskundigen praten over de impact van het winkelgedrag op het milieu en op het arme deel van de wereldbevolking. Er zijn ook beelden en gepoogd wordt om duurzaam geproduceerde bitterballen te serveren.

Op woensdag 20 november gaat het in De Hoeksteen in Zwijndrecht over energie en Water. Lokale experts en activisten komen praten over de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en over het terugdringen van 'plastic soep' uit onze eigen rivieren, zodat het niet meer naar zee stroomt. Centrale vraag is op wat voor manieren 'gewone mensen' deelnemers kunnen worden in hun beweging.

Afsluiting in De Bethelkerk

De reeks avonden wordt afgesloten op woensdag 27 november in De Bethelkerk. De vier predikanten houden dan ieder een kort verhaal. Na die verhalen kunnen de aanwezigen kiezen met wie van de vier predikanten ze nog even verder willen praten, waarna er een feestelijke afsluiting is met een glaasje wijn of sap.

Voor iedereen toegankelijk

De middag en de drie avonden staan open voor iedereen, of men kerklid is of net. Ze zijn los van elkaar te bezoeken. De avonden beginnen steeds om 20.00 uur, de eerste middag begint om 15.00 uur en beginnen steeds om 20.00 uur. De toegang is vrij en aanmelding is niet nodig. Wel kan men een vrijwillige gift geven. Informatie over de avonden geeft Marianne Kik, telefoon 06-41204097.

Meer berichten