De Hyacinthstraat in de 'Bloemenbuurt' met op de achtergrond de Lindtse Kerk. (FOTO: Collectie HVZ)
De Hyacinthstraat in de 'Bloemenbuurt' met op de achtergrond de Lindtse Kerk. (FOTO: Collectie HVZ) (Foto: )

De meest gebouwde architectuur

Door Maurice de Jongh

Historisch Zwijndrecht

Zwijndrecht - Wie vandaag de dag een wandeltocht door de verschillende Zwijndrechtse wijken maakt, ontdekt al snel de diversiteit van de architectuur. Van bijzonder ontworpen kerken, wijkcentra en woontorens tot aan allerlei soorten type eengezinswoningen. Vooral in de jaren zestig en zeventig, toen de dijksanering en de aanleg en ondertunneling van de rijksweg in volle gang was, bleek Zwijndrecht een walhalla voor verschillende architecten. Soms is het de moeite waard een architect te bewieroken vanwege de bijzondere gebouwen die hij of zij gemaakt heeft, in andere gevallen is het goed een architect te belichten die gezorgd heeft voor kwantiteit.

Willem Wissing

De architect, die misschien wel het meest betekend heeft voor de Zwijndrechtse woningnood is Willem Wissing (1920 – 2008). Hij noemde zichzelf overigens eerder een stedenbouwkundige, omdat hij zich als architect ook verantwoordelijk voelde voor de wijkopzet, het stratenpatroon en de groenstroken. In Zwijndrecht, maar ook in vele andere gemeenten in Nederland, werd dankbaar gebruik gemaakt van zijn ontwerpen. Voor onze stad begonnen zijn werkzaamheden in de wijk Kort-Ambacht. Hier kreeg Wissing de opdracht honderddertig huurwoningen te bouwen in de 'Verzetsheldenbuurt'. Het werden woningen van het type E6100. Ook nu nog zijn deze huizen duidelijk herkenbaar aan de witte lijnen in de buitengevel, die de scheiding van de eerste en tweede verdieping markeren. De woningen zien er vanbinnen en vanbuiten precies hetzelfde uit, zodat het gemakkelijk en goedkoop was de woningen te bouwen. Aan de omgeving van de huizen is eveneens de hand van Wissing duidelijk zichtbaar: een centrale groene zone omgeven door woonblokken en autoluwe straten.

Trots

De woningen van Wissing bleken een enorm succes. Al snel werd ook elders in Zwijndrecht gebruik gemaakt van de diensten van de architect. Eerst verrezen tweeëndertig woningen van het type E6100 in de 'Bloemenbuurt'. Eind jaren zestig kwam de grootste klapper. Toen werden er meer dan driehonderd van deze huurwoningen gebouwd in de nieuwe wijk 'de Vogelbuurt' in Nederhoven. Dat de samenwerkende woningbouwverenigingen trots waren op deze prestatie bleek wel uit het feit dat zij in de kranten uitgebreid stilstonden bij de oplevering van de eerste woning. Deze was als modelwoning volledig ingericht en voor een ieder vrij te bezichtigen. Voor slechts 175 gulden in de maand kon men een huis in deze buurt huren; een bedrag waar we in deze tijd alleen van kunnen dromen.

Hoewel de bijna vijfhonderd woningen de vijftig gepasseerd zijn, functioneren zij nog prima en vinden zij gretig aftrek bij de inwoners van Zwijndrecht. (Bron: Evelien van Es, Willem Wissing (1920 – 2008), Stedebouwkundige (Rotterdam 2011)).

www.swaen.org

Meer berichten