De hondenkar van bakker Maaskant voor zijn winkel in de Kerkstraat ergens aan het begin van de twintigste eeuw. (Foto: Collectie HVZ)
De hondenkar van bakker Maaskant voor zijn winkel in de Kerkstraat ergens aan het begin van de twintigste eeuw. (Foto: Collectie HVZ) (Foto: )

Was het vroeger echt zoveel beter?

Voor die tijd werd de poep opgevangen in stalen emmers

Clement Blacquière

Soms verlang je wel eens om een eind terug in de tijd te leven. Toen was het vast veel rustiger en eenvoudiger. Bladerend door de Algemene Politieverordening (APV) der Gemeente Zwijndrecht uit 1935 kom je artikelen met verboden tegen waarvan je denkt… nee toch maar niet.

Zwijndrecht - Zo’n boekje geeft een beeld van de leefgewoonten, de economische en de maatschappelijke toestand van 85 jaar geleden. Zoals bijvoorbeeld het volgende:

art. 23 Het is verboden in gezelschap, tenzij met goedvinden van de politie, met iemand van een andere kunne (lees: het andere geslacht) te zitten of te liggen op of aan wegen. Dit verbod is niet van toepassing, indien de bedoelde personen met elkander zijn gehuwd.

art. 16 Het is verboden de naam van God in het openbaar vloekende te gebruiken.

Sommige gemeenten hebben dit 'vloekverbod' nog steeds in hun algemene plaatselijke verordening opgenomen. In de negentiende eeuw namen veel christelijke gemeenten dit vloekverbod op in hun APV. In 1932 werd smalende godslastering zelfs opgenomen in het Wetboek van Strafrecht art. 147. In 1986 werd door de Kroon bij Koninklijk Besluit in zeven gemeenten het vloekverbod vernietigd omdat het in strijd was met art. 7 van de Grondwet (de vrijheid van meningsuiting!!).

art. 19 Het is verboden in het openbaar op den weg of vandaar zichtbaar deel te nemen aan kaarten of dobbelspelen met of om geld of geldswaarden.

Nu zijn er casino’s, waar mensen meer ongelukkig dan gelukkig vandaan komen.

art. 32 Het is verboden binnen de bebouwde kom der gemeente op of aan de weg of vanaf de weg zichtbaar zijn natuurlijke behoefte te doen... of de weg door menschelijke uitwerpselen te verontreinigen.

Pas in 1950 waren de laatste huizen in Zwijndrecht aangesloten op de riolering. Voor die tijd werd de 'poep' opgevangen in stalen emmers die geleegd werden in de vuilniswagen (de strontkar) die regelmatig langskwam.

art. 45 Honden die loslopen zonder muilkorf worden door de politie opgevangen en indien zij niet binnen 48 uur worden opgevorderd, afgemaakt. Indien opvanging te gevaarlijk is, wordt de hond onmiddellijk afgemaakt.

Indertijd waren er veel honden, die gebruikt werden als werkdier. De hondenkar was een normaal transportmiddel en onder bijvoorbeeld de bakkerskar moest de hond hard werken. Daarom kwam er op bovenstaand artikel nog een aanvulling via het raadsbesluit van 31 maart 1960: Ieder is verplicht ervoor de zorgen, dat een onder zijn hoede staande hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op de weg voor verkeer en voetgangers.

Het is interessant te zien hoe met het verstrijken van de jaren de situatie veranderd is.

Mijmerend over die 'goede' oude tijd aan de hand van de APV uit 1935 ben ik blij dat ik in deze tijd leef.

Historische Vereniging Zwijndrecht, De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53-55, tel. 078-6125681. Gesloten tot 1 september. www.swaen.org

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden