Foto:

DOMINEE EN ARMOEDE

  Column

Onlangs werd mijn aandacht getrokken door een reportage in de krant over de armoede in Nederland. Steeds vaker kloppen mensen bij de kerken aan voor hulp. De mythe van de zelfredzame burger is nog springlevend, maar steeds meer lopen mensen vast in het doolhof van de bureaucratie. En doen ze dus een beroep op de kerken. "Als kerk worden we de bezemwagen van de overheid", aldus het rapport van het samenwerkingsverband knooppunt Kerken en Armoede.

Enkele jaren geleden werd al eens de maatschappelijke waarde van het kerkenwerk berekend. Die bleek gigantisch te zijn: maar liefst 400 miljoen euro. 400 miljoen euro! U leest het echt goed. Dan gaat het bijvoorbeeld om de zorg voor ouderen en kwetsbaren, en allerlei culturele activiteiten. Veel vrijwilligerswerk wordt gedaan door mensen die dat vanuit hun geloofsovertuiging doen. Die zetten zich bijvoorbeeld in voor de voedselbank, vluchtelingenwerk, het belangeloos bezoeken van mensen, enzovoorts.

De mythe van de zelfredzame burger is nog springlevend

Ik keer de zaak ook maar even om. Een samenleving zonder kerk is dus 400 miljoen euro armer. We kunnen niet zonder de kerk. En nu zegt u natuurlijk: ja, hallo, dat zegt een dominee, die wil gewoon zijn eigen werk behouden! Nou, het aardige is dat ik niet de enige ben die het zegt. Ik heb een medestander gevonden in Richard Dawkins. Hij zegt dat het christendom goed, en misschien zelfs noodzakelijk is, voor het functioneren van de Westerse beschaving. Hij realiseert zich dat het bevestigen van het bestaan van God inderdaad de samenleving ten dienste komt. Mensen worden erdoor geïnspireerd om goede dingen te doen voor anderen. Dat zegt Dawkins dus. En voor wie niet weet wie dat is, hij is één van de meest felle atheïsten die vlammende pleidooien heeft gehouden voor het afschaffen van godsdienst. Blijkbaar heeft hij inmiddels ingezien dat je van mensen niet automatisch kunt verwachten dat ze goed, harmonieus, en solidair zijn met medemensen. Hij schreef in 2018: "voordat we ons verheugen in de dood van het relatief goede christendom, moeten we ons realiseren dat daar iets minder goeds voor in de plaats zou kunnen komen".

Ik vind het wel iets ironisch hebben: atheïsten die het opnemen voor de waarde van het christelijk geloof voor onze samenleving. Wonderen gebeuren ook vandaag de dag nog, zullen we maar zeggen. Eén ding is in ieder geval zeker: als zelfs atheïsten ons waarschuwen om het christendom niet te verlaten, kun je maar beter heel goed op gaan letten.

Meer berichten